Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Flickr Vimeo

Po stopách Kód 1 - bol Ježiš v Kašmíre?

O prezentácii

Podľa mnohých historických dokumentov aj podľa Starého zákona je isté, že židovská komunita v Kašmíre pôsobila, že sa sem dostali aj viaceré zo stratených kmeňov izraelských. Ježiš mal za úlohu „priviesť stratené ovce späť do Domu Otcovho“, takže sa nedá vylúčiť, že šiel do Kašmíru splniť túto úlohu. Román Kód 1 hľadá stopy po Kristovom pôsobení v Kašmíre. (Šalamúnov trón, hrobka Rozabal v Šrínagare a pod.). Prednáška je dokumentovaná fotografiami.

Krajiny prezentácie

Kontinent prezentácie

Prezentujúci

Meno: Jozef
Priezvisko: Banáš
Krajina: Slovensko
Status: Overený