Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Flickr Vimeo

Najlepšie prezentácie

Od nášho prvého festivalu sa pýtame návštevníkov na ich názor a spokojnosť s jednotlivými prezentáciami. Návštevníci hodnotia prezentácie na stupnici od 1 do 10, kde hodnota 1 označuje "veľkú biedu" a 10 "úžasnú a inšpirujúcu" prezentáciu.
Vieme, že dotazník vyplňujú najmä ľudia, ktorých kontaktujeme cez facebook a že výsledky nereprezentujú názor úplne všetkých divákov, ale dávajú aspoň určitý obraz o tom, ako dobrá prezentácia bola.
Na všetky festivaly sme zbierali hodnotenie elektronicky cez formulár, na festival v Bratislave 5.-8.11.2014 a v Piešťanoch 9.11.2014 sme mali aj vytlačené anketové lístky. Najlepších prezentujúcich sa pokúsime zavolať na festival opäť.