Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Flickr Vimeo

Kontakt

OZ Cestou necestou
Raková 18
90091 Limbach

IČO: 42270880
DIČ: 2023783289

Bankové spojenie: 2500428109/8330
IBAN: SK8483300000002500428109
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Výpis z registra občianskych združení
Výpis zo štatistického registra

Predseda predstavenstva: Michal Knitl
Kontakt: michal.knitl@gmail.com
Mobil: 0908 172 159 (iba SMS v súrnych prípadoch; prosím o komunikáciu výhradne emailom)

Logo festivalu:
variant A (na šírku)
variant B (na výšku)