Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Flickr Vimeo

Konferencia

Záverečná tlačová správa z konferencie “Aktuálne dianie v cestovnom ruchu a partnerskej spolupráci v regióne V4”

Súčasná situácia v regióne V4 a subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu boli hlavnými témami konferencie, ktorá sa konala v piatok 7. novembra 2014 v DK Ružinov ako súčasť cestovateľského festivalu Cestou necestou. Celý festival ako aj konferencia sa realizovala za výraznej podpory International Visegrad Fund.

Hlavné ciele podujatia:

  • predstaviť International Visegrad Fund
  • priblížiť aktuálnu spoluprácu subjektov v regióne
  • analýza súčasného stavu cestovného ruchu na Slovensku

Podujatie bolo pripravované pre odbornú verejnosť a študentov stredných a vysokých škôl zameraných na odbor cestovného ruchu. Konferencia bola rozdelená do dvoch tematických blokov. V prvom bloku s názvom Aktuálne dianie v cestovnom ruchu v regióne V4 sa postupne odprezentovalo 5 prezentujúcich: Michal Pavlík z International Visegrad Fund s témou Medzinárodný višegrádsky fond: nástroj V4 pre regionálnu spoluprácu, PhDr. Michala Dubská, PhD. z Katedry manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre s témou Aktuálne podmienky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, Ing. Mgr. Daniela Chrančoková a Mgr. Lucia Herdová – referentky oddelenia marketingu a eventov z Bratislava tourism region s témou Bratislava Region – križovatka pestrých zážitkov, Mgr. Nora Gill, PhD. – riaditeľka CzechTourism s prezentáciou Česká centrála cestovného ruchu – predstavenie a jej propagačné aktivity na poli V4, Branislav Chrenka a Peter Chrenka – zakladatelia Authentic Slovakia s prezentáciou Authentic Slovakia – na turistov inak. V druhom tematickom bloku s názvom Partnerská spolupráca v regióne V4 sa predstavili dve organizácie: Eduard Schlesinger – regionálny riaditeľ Euroatlantického centra s témou V4 z pohľadu mladých profesionálov a akademikov a nakoniec konferenciu uzatvorila prezentácia Mgr. Michaely Bartíkovej z BROZ-u o Druhovej a biotopovej ochrane a obnove prírody v spolupráci krajín V4. Konferencia priniesla niekoľko zaujímavých tém, ktoré sa preberali v rámci diskusie počas podujatia. Návštevníci aj samotní prezentujúci mohli klásť otázky a podieľať sa na diskusii.

Samotná konferencia bola vyvrcholením projektovej úlohy v podobe záverečnej štúdie, ktorá bude publikovaná a vydaná v Justičnou akadémiou SR z vyššie uvedenej problematiky.

Prezentácie účastníkov konferencie online

Fotografie z konferencie

Video z konferencie