Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Flickr Vimeo

Život v komunite

O prezentácii

Vysvetlím, čo znamená Intentional Community - úmyselne založená komunita alebo ekodedina. Aké sú podmienky úspešného založenia a udržateľnosti komunity. Predstavím pocit a odborný pojem "psychologický zážitok komunity". Na navodenie tohoto zážitku slúžia trojdňové zážitkové semináre podľa Scotta Pecka. Svoje skúsenosti a príbehy spracovávam na svojich stránkach a v svojej druhej knihe. Predstavím niekoľko pokusov o vybudovanie IC na Slovensku a v Česku, na ktoré nadviažem pohľadom na komunity v Dánsku (Christiania, Swanholm) a Nemecku (Janishausen Gemenichaft, Twelf Tribes, Zegg, 7linden).

Krajiny prezentácie

Kontinent prezentácie

Prezentujúci

Meno: Robo
Priezvisko: Jankovich
Krajina: Slovensko
Status: Overený